Birgitte Eriksdatter Kjerresnes1

#2724, (1768 - )
 • Sist redigert: 2009 februar
 • Navnevariasjon: Navnet ble også skrevet Berit Eriksdatter Kjerresnes.2
 • Født*: Birgitte Eriksdatter Kjerresnes ble født 1768 på Kjerresnes, Målselv, Senja.2
 • (Ektemann) Døpt: Hun ble døpt den 16 mars 1768: "d. 16d Martii: Døbt Erich Hansen, Kieresnes, sit Barn. Nomen Beret. Test. Maria Larsd., Anne Hansd., Matis Hansen, David Peders., Ingebor Friderichsd."2,3
 • Født-Feil: Hun ble født circa 1769 på Kjerresnes, Målselv, men det er mest sansynlig feil.1
 • (Ektemann) Folketelling: I Folketellingen den 1 mars 1770 er Birgitte Eriksdatter Kjerresnes oppført som barn i husholdningen til Erik Hansen og Anne HansdatterHollendernes, Målselv, Senja; Holendernes: Erich Hansen, Anne Hansdr. Barn - Margrete Erichsdr., Berit Erichsdr.4
 • Sitat: Sitat fra Målselv Bygdebok.5
  Sønnen Hans overtok så plassen. Hans Larsen f. ca. 1756 g.m. Birgitte Eriksdtr. f. ca. 1769, trolig datter av Erik Hansen på Kjerresnes. 9 barn. I folketellingen fra 1801 er Hans Larsen med familie ført opp under Hollendernes, men de bodde nok på Grunnes den gang også, men denne gården er ikke nevnt. I skyldsettingsdokumentet fra 1805 står det at plassen ble ryddet for 20 år siden og i de siste 16 årene er bebodd av Hans Larsen.
  I begynnelsen av 1820-årene ønsket Hans Larsen å kjøpe plassen sin, og i den forbindelsen står det i fogdens innberetning at det på den holdes 8 kyr, 2 hester og 30 småkrettur. Det er gode havneganger i utmarka. Men siden stedet er frostkjent, sådde de bare 1/2 tønne bygg som i gode år ga 5 foll. Her er nok brenneved av bjørk, men ingen furu. Foruten elv, fantes ingen herligheter til gården. Av hus hadde de en stue av tømmer, "gammel af Ælde", et fjøs av tømmer, en kornlåve, en lade og to andre høylader, alle i reisverk, samt en nybygd stue av tømmer, uten tak eller innredning. Gården er ryddet av Hans Larsen, og ved skjell og merker er den skilt fra de tilstøtende gårdene. Grunnes ble oppropt på auksjon 17. august 1824. Oppsitteren Hans Larsen bød 80 dl, med kausjonist Ole Knutsen, Sultindvik. Neste dag møtte Hans Larsen igjen, og denne gang erklærte han i overvær av vitnene Nils Halsteinsen Gullhav og Ole Knutsen Sultindvik at han ville by det som gården var oppropt for, nemlig 120 dl, "men bad derhos at hans ældste Søn Erik Hansen, for samme maatte blive indskreven, da han, som nu er 72 Aar gammel, ej længre er i Stand til at drive Gaarden, og at ifald bemældte Bud vinder naadigste Approbation, det han haabede og bad om, det udfærdigede Kongelige Skjøde ogsaa maatte komme til at lyde paa hans Søn Erik Hansens Navn". 22 februar 1825 fikk også Erik Hansen skjøte på gården for 120 dl. 80 dl av beløpet skulle betales i løpet av 28 år.

  Målselv Bygdebok Bind II s.58
 • Konfirmert*: Birgitte Eriksdatter Kjerresnes ble konfirmert 1785 Lenvik kirke, Lenvik, Senja. Presten har anført: "Birgithe Eriksd., 17 Aar, Lit bedre kunnskap."6
 • Gift*: Hun ble gift med Hans Larsen Hollendernes 5 oktober 1788 Lenvik Kirke, Lenvik, Senja: "Dom 20 p. Trin. 1788.".1,7
 • (Mor) Døpt: Barnet Marie ble døpt den 8 november 1789 på Lenvik Kirke, Lenvik: "Dom. 22 p. trin. Hans Larssen og Hustr. ekte barn Maria. Faddere Erich Hanss. Jorgen Hendrichss. Maria Nielsd. Gunhil Jorgensd. Rebecca Jorgensd."8,9
 • (Mor) Døpt: Barnet Lars ble døpt den 15 mai 1791 på Lenvik Kirke, Lenvik: "3 S. e. Paaske. Hans Larssen Hollendernæs og Bergitha Ericsd. ekte barn Lars. Faddere Mattis Mattiss., Andreas Hanss., Ole Mattiss., Ane Hansd., Rakel Hansd."10,11
 • (Mor) Døpt: Barnet Erik ble døpt den 28 mai 1792: "1. Pintse Dag. Hans Larssen Hollendernæs og Bergitha Ericsd. Faddere Andreas Hanss., Mons Olss., Kristopher Jenss., Gjertrue Olsd., Sophi Mattisd."12,13
 • (Mor) Døpt: Barnet Elen ble døpt den 16 november 1794 på Lenvik Kirke, Lenvik: "22 Sønd. e. Trinit. Jordmand Hans Larsen Hollændernæs og Hustrue Birgitta Eriksd. ekte barn Elen. Faddere Gregus Greguss. Roksfiord, Lars Hermans. Roksfiord, Karen Tørrisd. Lendvigs Havn, Anne Larsd., Anne Hansd. Molsnæs."14,15
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Hans ble døpt den 13 april 1797 på Lenvik Kirke, Lenvik: "Skiærstorsdag. Jordmand Hans Larsen Hollændernæs og Hustrue Birgitta Eriksd. ekte barn Hans. Faddere Jørgen Henriks., Andreas Peders. Kragnæs, Præstens Kone, Martha Eriksd. Kragnæs, Eriks Eriks. Molsnæs. Hiemmedøbt."16,17
 • (Mor) Døpt: Barnet Andreas ble døpt den 13 mai 1799 på Lenvik Kirke, Lenvik: "1 Pindsedag. Jordmand Hans Larsen Hollændernæs og Hustrue Birgitta Eriksd. Faddere Matthias Matthiass. Kierrisnæs, Erik Eriks. Kierresnæs, Amund Ols. Olsborg, Siri Knudsd. Forhaabningshouen, Helena Eriksd. Gibostad."18,19
 • (Kone) Folketelling: I Folketellingen den 1 februar 1801 er Birgitte Eriksdatter Kjerresnes bosatt på Hollendernes, Målselv og gift med Hans Larsen Hollendernes. De har følgende barn: Marie, Lars, Erik, Elen, Hans og Andreas. Han er Husbonde og rydningsmann, begge i første ekteskap...20,21
 • (Mor) Døpt: Barnet Anne ble døpt den 19 januar 1802 på Lenvik Kirke, Lenvik: "D. 19. Januar. Rydningsmand Hans Larsen Hollændernæs og Hustrue Birgitta Eriksd. ekte barn Anne Birgitta. Faddere Matthias Matthiass. Kierrisnæs, Erik Eriks. Kierrisnæs, Kone Siri Knudsd., Karen Olsd. Lenvig, Elen Pedersd. Lenvig."22,23
 • (Mor) Døpt: Barnet Henrik ble døpt den 10 juni 1804 på Lenvik Kirke, Lenvik: "2. Sønd. e. Trinit. Rydningsmand Hans Larsen Hollændernæsset og Hustru Birgitta Eriksd. Faddere Erik Hans. Kierrisnæs, Thomas Niels. Rosvold, Truels Kreutzer, Maria Eriksd. Kierrisnæs, Karen Ingebrigtsd. Rosvold."24,25
 • (Mor) Døpt: Barnet Mikkel ble døpt den 13 juli 1806 på Lenvik Kirke, Lenvik: "6 S. e. Trt. 13 July. Jormand Hans Larssen og kone Ane Bergithe Hollændernæs ekte barn Mathis. Faddere Christen Nils. Rosvold, Stephan Oles. Græsmyr, Jørgen Henrichs. Ornes, Bergithe Stadt, Elen Andersd. Ornes. K: Mathis, skal være Mikkel."26,27
 • (Mor) Døpt: Barnet Dorthe ble døpt den 5 juni 1808 på Lenvik Kirke, Lenvik: "5 Juny. 1ste Pintsedag. Jordmand Hans Larssen Grundnes og Hustrue Birgithe Erichsd. ekte barn Dorith Birgithe. Faddere Lars Andreass. Naveren, Hans Andreass. Naveren, Maria Erichsd. Lenvig, Maria Hansd. Grundnes, Karen Andreasd. Naveren."28,29
 • (Mor) Begravelse: Barnet Mathias Hansen Grunnes ble begravet den 23 juni 1810 Lenvik kirke, Lenvik. Drengebarn Mathias Hans., 0 år. Far Hans Larss. Grundnæs. Syg fra Fødselen. Hiemmedøbt..30
 • (Kone) Folketelling: I Folketellingen i 1815 er Birgitte Eriksdatter Kjerresnes bosatt på Grunnes, Målselv, Senja og gift med Hans Larsen Hollendernes. De har følgende barn: Lars, Erik, Elen, Hans, Andreas, Henrik, Mikkel og Dorthe. Han er Gaardbrug. Hans Larssen 61, Hans K. Birgithe Erichsdtr. 47. Deres Børn: Lars Hanssen 25, Erich Hanssen 24, Elen Hansdtr. 22, Hans Hanssen 19, Andreas Hanssen 17, Henrich L. Hanssen 12, Michael Hanssen 8, Dorith Birg. Hansdtr. 7...31

Kilder

 1. [S4] Turid Følling Eilertsen, Målselv Bygdebok Bind II (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 66, Ætteliste 1.
 2. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 128. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 3. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 4. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Holendernes, s.7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 5. [S4] Turid Følling Eilertsen, Målselv Bygdebok Bind II, s. 58.
 6. [S271] RHD, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1784-1852 (www.rhd.uit.no: Registreringsentral for historiske data, 10.11.2004), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1784-1852.
 7. [S54] RHD, Vielser Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Vielser Lenvik 1784-1853.
 8. [S104] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853.
 9. [S275] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (www.rhd.uit.no: Registreringssentral for historiske data, 5.2.2001), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853 RHD.
 10. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 12. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 13. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 14. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 15. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 16. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 17. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 18. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 19. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 20. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1801, Hollændernæs, s.4. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 21. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 22. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 23. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 24. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 25. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 26. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 27. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 28. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 29. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 30. [S94] RHD, Begravde Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 3.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Begravde Lenvik 1784-1853.
 31. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Folketelling 1815, Grundnæs, s. 5.
 32. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Militær Rulle 1814,Hollendernes, s. 5.