Lars Hansen1

#2377, ( - 1773)
 • Sist redigert: 2009 februar
 • Født*: Lars Hansen ble født ukjent dato på Sverige.1
 • Gift*: Han ble gift med Maria Hindersdotter Kemiläinen.1,2
 • Sitat*: Sitat fra Målselv Bygdebok.3
  På Hollendernes eller kanskje på Grunnes var det også en kven Hans Larssen [?] med kone Maria Henriksdatter som tok opp rydningsarbeid. De og deres barn kom også hit fra Nord-Sverige og ble fast bosatt i Målselvdalen.
  Målselv Bygdebok Bind I s.21
 • Yrke*: Lars Hansen var Rydningsmann på Grunnes, Målselv, Senja, fra 1765 til 1773.4
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Anne ble døpt den 24 februar 1765: "Domin. invocav.: Confirmeret Lars Hansens qvæns Barns daab som var hjemmedøbt. Nom. Anne. Test Chresten Ols., Sultenvig, Jon Petersøn, Elen Ericsdotter, Margrethe Jansdr., Siri Nielsdr."5
 • Sitat: Sitat fra Kirkeboka.6
  Die Virid.: Nedsat i Lændvigs Kirkegrd. <..>item Lars Hansens qv. barn.

  Kirkebok Lenvik 1753-1783, s. 213
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Elisabeth ble døpt Dom. X. p. Trinit 1766: "Dom. X. p. Trinit.: Døbt Lars Hansøn Qvæns ægte-Pige_barn. Nom. Elisabeth. Testes Birgitta Henrichs Datter, Engel Ols Datter, Christenza Baroes Datter, Hans Hansøn, Keresnæs, og Johan Pettersøn."7
 • Navnevariasjon: Navnet ble også skrevet Hollendernes.8
 • (Fattige) Skattemanntall*: I Skattemanntallet 1767 er Lars Hansen bosatt på Hollendernes, Målselv, Senja som fattig.8
 • (Introdusert) Døpt: Barnet Anne ble døpt den 25 juni 1769: "Dom. 5te p. Trinit: <..> Item Lars Hansen Qvæn sit Barn. Nom. Anne. Test. Hans Hansen, Sieur Olsen, Maren Bentz., Daarit Hendrichsd., Anne Andersd."9
 • (Husmann) Sesjon*: Ved et sesjonsmanntall 17 juli 1769 er Lars Hansen og Mats Hansson Lainio husmann på Hollendernes, Målselv. Han har sønnen(e) Lars Larsen. Hollendernes - inderster og huusmd. Mortens Enche, Lars Larssøn, Lars Hanssøn, Mathias Hanss., Hendrich Amundss. - død, Enchen Ane Pederdr.
  Unge Mandskap: Søn Hans Hanss. 24 (sønn av Ane Pedersdr ?).10
 • Sitat*: Sitat fra Målselv Bygdebok.4
  I et manntall fra 1770 er en plass kalt "Mons Elvens nye Rydning". Det er sannsynligvis Grunnes. Der bodde Lars Hansen Kven og ektefellen Margrete Henriksdtr. med barna Karen, Hans, Lisbet og Maren. Lars Hansen døde omkring 1. november 1773, og skiftet etter ham ble holdt 23. juni året etter. Det går da frem at de hadde syv barn: Karen 20, Hans 16, Sofia 15, Margrete 13, Lisbet 8, Anne 5 og Dorte 2. De hadde 3 kyr og 4 sauer, og dessuten 2 laksegarn, men ingen båt eller annet fiskeredskap er nevnt. Boets formue var 17 dl, men det var gjeld på 31 1/2 dl til borgere og andre.
  Målselv Bygdebok Bind II s.58
 • (Husbonde) Folketelling*: I Folketellingen den 1 mars 1770 er Lars Hansen bosatt på Kjerresnes, Målselv, Senja med kone Maria Hindersdotter Kemiläinen. De har følgende barn: Karen, Hans, Elisabeth og Margrete. Han er Qvæn..11,12
 • Død*: Lars Hansen døde i 1773 på Grunnes, Målselv.1
 • (Avdød) Skifte*: Det ble holdt skifte etter Lars Hansen den 23 juni 1774 på Hollendernes, Målselv. Enken var Maria Hindersdotter Kemiläinen. Oppførte barn var Hans, Karen, Margrete, Sofia, Elisabeth, Anne og Dorthe.. Anno 1774 den 23 Juni Skiftet og deelet i Sterv boet efter afge: Lars Hansen qvæn som boede paa Hollændernes i Malangen, hans enke er Maria Hendrichs datter, og hans børne ere disse: Hans, er 16 aar, Karen er 20 aar, Margrethe er 13 aar, Sophia er 15 aar, Lisbeth er 8 aar, Anne er 5 aar og Dorthe er 2 aar gammel..2

Familie: Maria Hindersdotter Kemiläinen (29.01.1733 - 1811)

Kilder

 1. [S4] Turid Følling Eilertsen, Målselv Bygdebok Bind II (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 66, Ætteliste 1.
 2. [S265] Lars Hansen, Skifte efter Lars Hansen Quæn, Hollendernes i Malangen 142/427 (Pantebok Senja og Tromsø), ukjent repository, Tromsø, Troms. Hereinafter cited as Skifte Lars Hansen Hollendernes.
 3. [S32] Alf Kiil, Målselv Bygdebok Bind I - Målselv Bygdehistorie frem til 1920 (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 21. Heretter sitert som Målselv I.
 4. [S4] Turid Følling Eilertsen, Målselv Bygdebok Bind II, s. 58.
 5. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 118. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 6. [S42] KB Lenvik 1753-1783 (published), s. 213.
 7. [S42] KB Lenvik 1753-1783 (published), s. 122.
 8. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Ekstraskatt 1767, Hollendernes, s.3. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 9. [S42] KB Lenvik 1753-1783 (published), s. 128.
 10. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik I, Militær Rulle 1769, Hollendernes, s.3.
 11. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik I, Folketelling 1770, Mons Elven Rydning, s.7.
 12. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 7, Mons Elven Rydning. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.