Hans Olsson Lainio1

#1982, ( - 1759)
 • Sist redigert: 2008 juli
 • Sitat: Sitat fra Klemet Olofssons Lainios Släkt.2
  Husbonde på halva nybygget Lainio, Jukkasjärvi sn, 1717-55 [mtl]. År 1716 besvärade sig Anders Andersson Karvonen i Anttis, Pajala sn, över att Hans inte på tretton år betalat honom den överenskomna avgiften på 20 marker torrfisk årligen för att få bruka Anders del av det fisketräsk Anders och Hans Olsson Lainios far, Olof Klemetsson Lainio, delat mellan sig 1690. Nu krävde Anders att Hans skulle betala honom 1 lispund och 6 skålpund torrfisk i ersättning. Hans Olsson Lainio åberopade å sin sida att tingsrätten 22 år tidigare beslutat att Anders inte skulle få mer än 2 marker torrfisk årligen. Rätten kände inte till denna gamla dom, och uppsköt därför målet till nästföljande ting. År 1717 hade rätten letat fram den gamla domen, och fann att den gav Hans Olsson Lainio rätt. Dock ansåg sig rätten tvingad att döma Hans till 1 daler smt. I böter, då han inte var närvarande vid tingsförhandlingen [dombok].
  Hans trätte 1747 tillsammans med kusinen Måns Mårtensson Lainio om fiskerätten i Vuolosjärvi med Erik Jönsson Juto i Tärendö.

 • Født*: Hans Olsson Lainio ble født ukjent dato på Lainio, Jukkasjärvi, Tornedalen, Sverige.1
 • Gift*: Han ble gift med Karin Matsdotter.1
 • Sitat*: Sitat fra Nybyggarsläkter.1
  Hans Olsson Lainio. Han övertog år 1716 sin faders nybygge i Lainio. År 1738 var utsädet på gården 1 1/4 tunna, och han hade samma år sju kor. År 1755 skattade han 6 rd, vilket var den högsta skatten i Jukkasjärvi församling.
  I domboken återfinner man Hans Olsson Lainio i två tvister om fiskevatten:
  År 1716 besvärade sig bonden Anders Andersson Karvonen i Antikarvo (Anttis) över att Hans Olsson Lainio fiskade i ett Anders Karvonen tillhörigt fisketräsk utan att erlägga honom den överenskommna erstättningen på 20 marker torrfisk om året. Anders Karvonen hävdade, att Hans Olsson inte hade betalt honom denna erstättning på tretton år, och nu krävde Anders Karvonen 1 lispund och 6 skålpund torrfisk av Hans Olsson Lainio som ersättning. Hans Olsson åberopade en dom "för 22 åhr sedan tillbakers uti Häradzhöfding Grublens [Grubbs] tidh", enligt vilken Hans Lainio endast skulle betala Karvonen 2 marker torrfisk årligen. Rätten kände inte till denna gamla dom, och uppsköt målet till nästa års ting. År 1717 Hade rätten letat fram den gamla domen, som gav Hans Olsson Lainio rätt, men då denne nu var "aldeles borta", ådömdes han f¨r detta 1 dlr. smt. i böter.
  1747 tvistar Hans Olsson Lainio och kusinen Måns Mårtensson med Erik Johansson Juto i Tärendö, om fiskerätten i Vuolosjärvi.

  Nybyggarsläkter s. 17
 • Død*: Hans Olsson Lainio døde i 1759 på Lainio, Jukkasjärvi.1

Familie: Karin Matsdotter

Kilder

 1. [S23] Erik Johansson Kuoksu, Nybyggarsläkter i Jukkasjärvi och Enontekis fram till 1700-talets mitt (Kiruna: Kuokso, Erik Johansson, 1999), s. 17 Lainiosläkten I (Klemet Olofssons släkt). Heretter sitert som Nybyggarsläkter Jukkasjärvi.
 2. [S79] Erik Johansson Kuokso, Klemet Olofssons Lainios Släkt 1539-1930 (n.p.: Eget, 2005), s.44 Familj 143. Heretter sitert som Klemet Olofsson.