Sofie Mathiasdatter Kjerresnes1

#1826, (1758 - 29.08.1824)
 • Sist redigert: 2009 desember
 • Født*: Sofie Mathiasdatter Kjerresnes ble født 1758.1
 • (Tjener) Folketelling: I Folketellingen i 1770 er Sofie Mathiasdatter Kjerresnes oppført som tjener i husholdningen til Anders Olsen Jøvigen og Karen OlsdatterJøvik, Lenvik, Senja.3
 • Konfirmert*: Sofie Mathiasdatter Kjerresnes ble konfirmert 1776. Presten har anført: "Confirmati 1776 af Lenvigs- og Hillesøe-ungdom: <..> 14. Sophie Mathisdr., 17 aar."4,5
 • Gift*: Hun ble gift med Andreas Hansen Nord Strømmen circa 1783.1
 • (Mor) Døpt: Barnet Lars ble døpt den 4 juli 1784 på Lenvik kirke, Lenvik, Senja: "Dominica 4 p. trinit. Andreas Hansen og Hustru. Ekte barn Lars Mathias. Faddere Erik Eriks., Gregus Greguss., Rasmus Jørgens., Karen Larsd., Margrethe Hansd."6,7
 • (Mor) Døpt: Barnet Karen ble døpt den 29 april 1787 på Lenvik kirke, Lenvik: "Dom. Jubilate. Andreas Hansen og Hustr. Ekte barn Karen. Faddere: Mathis Mathis., Ole Mathis., Kristiane Solgaard, Karen Mathisd., Birgithe Eriksd."8,9
 • (Mor) Døpt: Barnet Hans ble døpt den 11 juni 1789 på Lenvik kirke, Lenvik: "Die ?? Corp. Chr. Andreas Hansen og Hustr. Ekte barn Hans. Faddere: Mathis Mathis., Iver Eriks., Ole Mathis., Marie Nielsd., Rebekka Jørgensd."10,11
 • (Mor) Døpt: Barnet Andreas ble døpt den 1 januar 1792 på Lenvik kirke, Lenvik: "Nye Aars Dag. Andreas Hanssen Naveren og Sophi Mattisd. Ekte barn Andreas. Faddere: Niels Larss., Niels Axelss., Ole Olss., Præste Konen, Malena Mattisd."12,13
 • (Mor) Døpt: Barnet Peter ble døpt den 25 mai 1794 på Lenvik kirke, Lenvik: "5. Sønd. e. Paaske. Andreas Hansen Naveren og Hustrue Sophia Matthisd. Ekte barn Peter Christian. Faddere: Matthis Matthiss. Kierrisnæs, Eddias Eddiass. Skogen, Jacob Ols., Karen Tørrisd., Anne Hansd."14,15
 • (Mor) Døpt: Barnet Antonette ble døpt den 12 juni 1796 på Lenvik kirke, Lenvik: "3 Sønd. e. Trinit. Jordmand Andreas Hansen Naveren og Hustrue Sophia Matthiasd. Ekte barn Antonetta. Faddere: Niels Thomass. Eidet, Peder Siverts. Molsnæs, Karen Tørrisd. Lenvigshavn, Sophia Larsd. Strømmen, Maria Eriksd. Rosvold."16,17
 • (Vitne1) Sitat: Sitat fra Tingboka.18
  Constitueret Foged Krejdal, anmelte at han til dette Ting har ladet indkalde den Vanvittige Pige Anna Hansdatters Beslægtede, og --?.. for efter Amtets ordre af 8. Aug. d.a., at tilbyde dem hende til Pleye og Forvaring, imod at erholde henders Arvelodder 25 rdl. 3 mrk. 13 sk., til fuld raadighed. Efter omspørgende melte sig ingen af hendes Beslægtede ved Retten eller var nærværende ved Tinget, Almuen og Laugrettet, deklarerede, at ingen af dem kunde ller ville modtage hende, da hendes Forfatning er saaledes, at det ville være dem meget til Skade Daglig i deres Huus og Nærings Vey, om endel kunde faae meget meere for hendes Pleye of Forvaring end de anbudne Arvelodder.
  Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: 1. Hvem denne Anna Hansdatters nærmeste beslægtede er, og 2. om disse haver Midler. Hvortil blev forklaret, at Hun har 2de Par brødre, den eene ved Navn Mathias Mathiassen paa Gaarden Kierresnæss, og den andan Ole Mathiassen af Gaarden Giøevigen, samt 3. Par søstre, nemlig Malena Mathisdatter, gift med Niels Jensen, Kierresnæs, og Sophie Mathiasdatter, gift med Andreas Hansen, Naveren, samt Karen Mathiasdatter, gift med Ole Jensen, Aglapsvigen, alle heri Tinglauget, videre vidste de ikke om hendes beslægtede, og disse hendes beslægtede at de ere i den Stand, at de kan hielpe sig selv, men ikke ere bemidlede Folk,og kunde nok contribuere noget til hendes Pleye og Forvaring, undtagen Niels Jensen, Kierresnæs, som er mindst formuende. Fogden begiærede sig heraf en udskrift medeelt. Beskr.
  Tingbok Gisund Tinglag 1799 s. 240
 • (Kone) Folketelling*: I Folketellingen den 1 februar 1801 er Sofie Mathiasdatter Kjerresnes bosatt på Navaren, Målselv, Senja og gift med Andreas Hansen Nord Strømmen. De har følgende barn: Lars, Karen, Hans, Andreas, Peter og Antonette. Han er begges første ekteskap. Husbonde bd. og gbr..19,20
 • (Kone) Folketelling: I Folketellingen i 1815 er Sofie Mathiasdatter Kjerresnes bosatt på Navaren, Målselv og gift med Andreas Hansen Nord Strømmen. De har følgende barn: Hans, Andreas, Antonette og Peter. Han er Gaardb. Hans Andreassen 26, Inderst Andreas Hanssen 69, H. kone Soffi Mathiasdtr. 69. Deres Børn: Andreas Andreassen 24, Peter Andreassen 21, Antonette Andreasdtr. 19. Tienere: Ane Siursdtr. 15, Ane Nilsdtr. 16, Petrika Johannsdtr. 17...21
 • Død*: Sofie Mathiasdatter Kjerresnes døde den 29 august 1824 på Navaren, Malangen, Troms.1,22,23
 • Begravelse*: Hun ble begravet den 4 september 1824 på Lenvik kirke, Lenvik. Vilkaarskone, 66 Aar..22,24

Kilder

 1. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843 (n.p.: n.pub., 1995), s. 20.
 2. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843, s. 22.
 3. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 11, Jøvigen. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.
 4. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 183. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 5. [S260] Bernt Jenssen, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 23.11.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1753-1783.
 6. [S104] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853.
 7. [S275] RHD, Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (www.rhd.uit.no: Registreringssentral for historiske data, 5.2.2001), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1784-1853 RHD.
 8. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 9. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 10. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 12. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 13. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 14. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 15. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 16. [S104] Døpte Lenvik 1784-1853 (published), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe
 17. [S275] Døpte Lenvik 1784-1853 RHD (published), http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx
 18. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 240. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 19. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 20. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1801, Naveren, s.2. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 21. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, Kildesamling Lenvik II, Folketelling 1815, Naveren, s. 4.
 22. [S94] RHD, Begravde Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 3.2.2001), http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Begravde Lenvik 1784-1853.
 23. [S407] Kirkebok Lenvik 1820-1831, 3; MINI3 (Digitalarkivet: Arkivverket), Døde og begravede 1823-1825, side 97. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 24. [S407] Kirkebok Lenvik 1820-1831; MINI3, Døde og begravede 1823-1825, side 97. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read.