Halvard Øy1

#6164
  • Sist redigert: 08.09.2006
  • Gift*: Han ble gift med Dorte Knutsdotter Øy circa 1636.
  • Sitat*: Sitat fra br 1636-63 (Øy), enka 1664-66.1

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
circa 1636Gift

Sitater

  1. [S142] Bjørn Jonson Dale, Ørstingar I - Ættebok for Ørsta 1600-1900 (n.p.: Ørsta Kommune, 1995), s. 328, Øy, Jogarden, 0204. Heretter sitert som Ørstingar I.