Ivar Pederson Øygard1

#5818, (1630 - )
  • Sist redigert: 23.07.2008
  • Gift*: Han ble gift med NN Larsdotter Voldnes.
  • Født*: Ivar Pederson Øygard ble født 1630 på Eiksundøygard, Herøy.1
  • Sitat*: Sitat fra Herøyboka.1
    1664-1702. Ivar stemnde i 1669 Peder Rasmusson Voldnes for di han heldt att eit stabbur på Vålnes, som Rasmus var lova å bruke si tid ut, men sidan skulle tilfalle kona til Ivar. I 1684 vart Ivar stemnd for å ha slege drengen sin, ein liten gut, og sidan bunde han til eit tre i tunet. Guten bad ei jente, Dorte, om hjelp, men ho ville ikkje. Seinare hadde guten kome laus og var borte og vart ikkje funnen, ingen visste om han var levande eller død. Futen tok åsætet frå Ivar til han hadde skikka gutten til rette. Meir er det ikkje opplyst om saka. Ivar sat på garden i 1701 og hadde då og ein liten dreng, Ola, som var 9 år og fødd i Bergen.
    Herøyboka 3, s. 310, Eiksundøygard

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
Gift

Sitater

  1. [S160] Bjarne Rabben, Herøyboka - Gardar og folk III (n.p.: Herøy Sogelag, 1983), s. 309, Eiksundøygard, Bnr. 1 Øygard. Heretter sitert som Herøyboka III.