Ivar Oddson Rekve1,2

#5577, (circa 1687 - 1739)
 • Sist redigert: 16.03.2011
 • Sitat: Sitat fra Vossaboki 2.2
  Olav var leiglending i 1695 og Mons Ivarson i 1701 («Jesperson» står det sume stader). Han var då 46 år gl. og visst nyleg gift med enkja Guro Knutsdr. som døydde 1739, 86 år gl. Ho hadde fyrr vore g. m. Odd, som hadde tri søner med henne: Per, Knut og Ivar. Med Mons hadde ho dotteri Brita f. 1699, som i 1740 vart gift med Halldor Jonson Rekve. Mons er likeins brukar i 1715.
  Vossaboki 2, s. 112. 15. Øvre Rekve
 • Sitat*: Sitat fra Vossaboki 4.1
  Ivar Oddson har vorte leiglending fyre 1723, var g. m. Gjertrud Mikkjelsdr. og døydde 1739, 52 år gl. Gjertrud døydde 1766. Dei hadde borni Kari f. 1722, g. 1740 m. Torgis Olavson Jernes og Anders f. 1726, g. 1769 m. Ingebjørg Larsdr. Vivås. På den store ljoskruna i kyrkja står m. a.: IVER ODESEN JERNES 1733. Torgis Olavson vart leiglending etter Ivar og kjøpte 1760 løysningsretten til 1 laup 2 pund 8 mark som Gabriel Marselis hadde ått.
  Vossaboki band 4, s. 194
 • Født*: Ivar Oddson Rekve ble født circa 1687.1
 • Gift*: Han ble gift med Brynilda Bårdsdotter Jernes 2dre Pinsedag 1716.3
 • Gift*: Han ble gift med Gjertrud Mikkelsdotter Fest Om.Sanct. 1718: "Enchemand Iver Oddsen Giærnæss, Enche Giertrud Michelsdtr. Rong.".4,1
 • Død*: Ivar Oddson Rekve døde i 1739.1

Familie 2: Gjertrud Mikkelsdotter ( - 1766)

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
2dre Pinsedag 1716Gift3
Fest Om.Sanct. 1718GiftEnchemand Iver Oddsen Giærnæss, Enche Giertrud Michelsdtr. Rong.4,1

Navnevarianter

 • Navnet ble også skrevet Ivar Jernes.

Sitater

 1. [S15] Lars Kindem, Vossaboki - Fjorde bandet - Gardssoga III (n.p.: Voss Bygdeboknemd, 1938), s. 194, Jernes. http://www.ullstad.com/index.htm?/vossaboki/jernes.htm. Heretter sitert som Vossaboki 4.
 2. [S134] Lars Kindem, Vossaboki - Gardssoga I - Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar (n.p.: Voss Bygdeboknemd, 1933-38), s. 112. Heretter sitert som Vossaboki 2.
 3. [S52] Digitalarkivet, Vigde Voss 1709-1816 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 19.12.1998), http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Vigde Voss 1709-1816.
 4. [S52] Digitalarkivet, Vigde Voss 1709-1816 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 19.12.1998), http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Vigde Voss 1709-1816.