Anders Vincensen Innselset1

#5204
  • Sist redigert: 23.05.2006
  • Sitat*: Sitat fra Kring 1612 - kring 1627.1

Sitater

  1. [S143] Arnfinn Kjelland, Busetnadssoga for Volda - Band 1 Dalsfjorden (n.p.: Volda Kommune, 2005), s. 547, Brunene, Sjursgarden, 2-3a.. Heretter sitert som Busetnadssoga for Volda - Bd 1 Dalsfjorden.
  2. [S143] Arnfinn Kjelland, Busetnadssoga for Volda - Band 1 Dalsfjorden (n.p.: Volda Kommune, 2005), s. 384, Innselset, Monsgarden, 2-1.. Heretter sitert som Busetnadssoga for Volda - Bd 1 Dalsfjorden.