Lisbet Mathiasdatter Kjerresnes1

#2723, (1768 - )
  • Sist redigert: 19.04.2004

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
Dom. Misericord. 1768DøptDom. Misericord.: Døbt ved Lenvig Matis Hansen, Mon Elv, sit Barn. Nom. Lisbet. Test. Peder Tomas., Arne Ols., Madme. Tønder, Elen Tønder, Lisbet Andersd.1

Folketellinger og manntall

Sitater

  1. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 125. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
  2. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Mons Elven Rydning, s.7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
  3. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 7, Mons Elven Rydning. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.