Mats Hansson Lainio1

#1833, (02.10.1722 - 19.01.1802)
 • Sist redigert: 16.02.2009
 • Født-Feil: Mats Hansson Lainio ble født circa 1717, men det er mest sansynlig feil.2
 • Født*: Han ble født 02.10.1722 på Jukkasjärvi, Jukkasjärvi.3
 • Født-Feil: Se vidare Ljung:"Jukkasjärvi familjeregister", s. 91 sier at Mats Hansson Lainio ble født 02.10.1725 på Lainio, Jukkasjärvi, men det er mest sansynlig feil.1,4
 • Gift*: Han ble gift med Dordie Hindersdotter Kemiläinen 01.01.1749.3
 • Sitat: Sitat fra Familjeregister Pajala.5
  Mathias Hansen dukker første gang opp i norske kilder i 16.mars 1768, da han er fadder til Erich Hansen Kjærresnes' barn Berit (Kirkebok for Lenvik). Den 17.april samme år blir hans egen datter, Lisbet, døpt. Matis, som navnet blir skrevet, bor da på Mon Elv (Målselv).

  I rullen for 17.juli 1769 står han oppført under Hollendernes, mens i folketellingen 1.mars 1770 er han oppført under Mons Elven Rydning. Der er også kona Anne Olsdr og barna Hans, Johan og Lisbet. Konas navn er sansynligvis en feil (jfr. Folketelling 1801), man finner en Daarit Henrichsd. som fadder for naboen Lars Hansen Qvæn i 1769. I 1772 er Mathias igjen fadder for et av Erik Hansen Kjærresnes' barn.

  Neste gang Mathias dukker opp er i folketellingen 1801, da er han innerst hos sønnen Mathias Mathiassen på Kjærresnes. Han er da 83 år gammel og kona, som nå heter Dorothea Henrichsdatter, er 85 år gammel. De er begge i sitt første ekteskap.

  For å oppsummere kan vi beskrive den "norske" Mathias Hansens familie slik:

  Mathias Hansen, f.ca 1718 i Sverige, d. 1802 Kjærresnes, Lenvik
  Gm. Dorothea Henrichsdatter, f. 1716-1722 i Sverige, d. 1803 Kjærresnes, Lenvik
  Barn:
  Malena Mathiasdatter f.c. 1745 i Sverige
  Hans Mathiasen
  Mathias Mathiasen f.c.1754 (1757 ?) i Sverige (iflg. Rulle 1801)
  Sophia Mathiasdatter f.c.. 1756
  Karen Mathiasdatter f.c. 1761
  Ole Mathiasen, f. 1765 på Kjærresnes (iflg. Rulle 1801)
  Lisbet Mathiasdatter, f. 1768 på Kjærresnes

  Kilder: Per Inge Nilsens hjemmesider (http://biphome.spray.se/pereman/), Tore Nygaards hjemmesider (http://algonet.se/~tnygaard/home.html) , Folketelling 1763, 1769 og 1801 for Lenvik, Militær rulle 1769 og 1801 for Lenvik, Kirkebok for Lenvik (Alle transkribert og utgitt av Lenvik Bygdemuseum).

  Hvor kom han fra ?

  Det hersker liten tvil om at Mathias var finsktalende, han blir flere ganger omtalt som "Qvæn", og fødested er oppgitt til Sverige. Dette utelukker ikke at han kom fra finsk side, siden Finland var svensk frem til 1809. De fleste finsktalende innflytterne til Nord-Norge kom fra området innerst i Bottenviken, og særlig fra Tornedalen og Kemielvdalen.

  Genealogiska Samfundet i Finland har registrert storparten av Finlands kirkebøker og publisert de på internett (Hiski-prosjektet). Et søk der gir ingen treff som kan passe med "vår" Mathias Hansen.

  Et annet område hvor befolkningen var finsktalende (dvs. Kvener) er den svenske delen av Tornedalen. Her finnes det ingen oversikter tilsvarende Hiski, men Erik Kuoksu har publisert en del hefter som omhandler slekter i Tornedalen, blant annet "Familjeregister for Pajala socken, Kengis bruk och Torne Lappmarks nybyggen". Dette dekker Pajala, Jukkasjärvi og Enontekis sogn.

  I Denne oversikten finner man Mats Hansson Lainio, f. 2/10 1722 i Lainio, Jukkasjärvi Sogn. Han ble gift 1/1 1749 med Dordie Hinders(Henrichs)dotter Kemi fra Klokkerslekten i Jukkasjärvi. Datteren Magdalena blir født 14/4 1749, men dessverre mangler kirkebøkene for Jukkasjärvi mellom 1751 og 1792 så man vet ikke om de fikk flere barn. Den neste kirkelige registreringen som finnes er Husforhörslängden som begynner 1765 og inneholder alle innbyggerne i Jukkasjärvi. Her finnes ingen tegn til familien Mats Hansson Lainio.

  Dette kan bety at familien har flyttet fra sognet, og da kanskje til Lenvik i Troms. Det kan i hvert fall virke som om det er nogenlunde sammenfall på navn og alder for Mathias (Mats), Dorothea (Dordie) og Malena (Magdalena).

  Kilder: Kirkearkiv for Jukkasjärvi (www.genline.se), Ljungs Familjregister for Jukkasjärvi, Familjeregister for Pajala socken, Kengis bruk och Torne Lappmarks nybyggen av Erik Kuoksu, Klockarsläkten i Jukkasjärvi 1694-1930 av Erik Kuoksu, Klemet Olofssons Lainios Släkt 1539-1930 av Erik Kuoksu.

  Når kom han til Norge ?

  Tore Nygaard sier på sine hjemmesider at ifølge militærrullene 1801 og 1804 ble sønnen Mathias født i Sverige i 1757 mens sønnen Ole ble født på Kjærresnes i 1765. Dette vil si at Mathias mest sansynlig kom til Norge mellom 1757 og 1765. Et problem er at den Ole Mathiasen man finner i kirkebøkene 1765 (døpt 10 nov) er sønn av Mathias Larsøn, men dette kan være en skrive- eller transkribsjonsfeil. Jeg finner i hvert fall ingen Mathias Larsøn i folketellingene 1763 eller1769 for Lenvik/Hillesøy.

  Det er nok sansynlig at Mathias dukket opp i Lenvik i årene rett før 1765 siden man ikke kan finne noen av de andre barna hans i dåpslistene før denne tid.
 • Sitat*: Sitat fra Målselv bygdebok.6
  På Kjerresnes begynte på samme tid en kven, Mattis Hanssen og kone Dorothea Henriksdatter som rydningsfolk.
  Målselv Bygdebok Bind 1 s.21
 • Yrke*: Mats Hansson Lainio var gårdbruker og leilending på Kjerresnes, Målselv, fra 1765 til 1778.6
 • (Oppsitter) Sesjon*: Ved et sesjonsmanntall 17.07.1769 er Mats Hansson Lainio og Lars Hansen oppsitter på Hollendernes, Målselv. Han har sønnen(e) Lars Larsen. Hollendernes - inderster og huusmd. Mortens Enche, Lars Larssøn, Lars Hanssøn, Mathias Hanss., Hendrich Amundss. - død, Enchen Ane Pederdr.
  Unge Mandskap: Søn Hans Hanss. 24 (sønn av Ane Pedersdr ?).7
 • Sesjon*: Ved et sesjonsmanntall 1801 er Mats Hansson Lainio bosatt på Kjerresnes, Målselv. Kierresnes: nr 53 Indst. Mathias Hansen 83 f. Sverrig. Sengeliggende. gift. mødte ikke.8
 • Død*: Han døde den 19.01.1802 på Kjerresnes, Målselv.2

Familie: Dordie Hindersdotter Kemiläinen (1722 - 11.12.1803)

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
01.01.1749Gift3
16.03.1768Døptd. 16d Martii: Døbt Erich Hansen, Kieresnes, sit Barn. Nomen Beret. Test. Maria Larsd., Anne Hansd., Matis Hansen, David Peders., Ingebor Friderichsd.9,10
Dom. Misericord. 1768DøptDom. Misericord.: Døbt ved Lenvig Matis Hansen, Mon Elv, sit Barn. Nom. Lisbet. Test. Peder Tomas., Arne Ols., Madme. Tønder, Elen Tønder, Lisbet Andersd.11
28.06.1772DøptDom. 2. p. Trin.: Lenvig. <..> Døbt Eric Hansens Qvenns Ægte Pige Barn, nom. Helena. Vidnerne Mathis Hansen, Hans Hansen, Lisbeth Andersdatter, Margrethe Olsdatter, Marithe Nielsdatter.12,13

Folketellinger og manntall

Navnevarianter

 • Navnet ble også skrevet Mathias Hansen.2
 • Navnet ble også skrevet Mathias Hansen Hollendernes.7
 • Navnet ble også skrevet Mathias Hansen Kjerresnes.8

Sitater

 1. [S23] Erik Johansson Kuoksu, Nybyggarsläkter i Jukkasjärvi och Enontekis fram till 1700-talets mitt (Kiruna: Kuokso, Erik Johansson, 1999), s. 17 Lainiosläkten I (Klemet Olofssons släkt). Heretter sitert som Nybyggarsläkter Jukkasjärvi.
 2. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843 (n.p.: n.pub., 1995), s. 22.
 3. [S25] Erik Johansson Kuoksu, Familjeregister för Pajala Socken, Kengis bruk och Torne Lappmarks nybyggen fram till 1760 II (n.p.: Kiruna Amatörforskarförening, 2003), s. 82, familj 2. Heretter sitert som Familjeregister 1760 II.
 4. [S79] Erik Johansson Kuokso, Klemet Olofssons Lainios Släkt 1539-1930 (n.p.: Eget, 2005), s.44 Familj 143. Heretter sitert som Klemet Olofsson.
 5. [S25] Erik Johansson Kuoksu, Familjeregister för Pajala Socken, Kengis bruk och Torne Lappmarks nybyggen fram till 1760 II (n.p.: Kiruna Amatörforskarförening, 2003). Heretter sitert som Familjeregister 1760 II.
 6. [S32] Alf Kiil, Målselv Bygdebok Bind I - Målselv Bygdehistorie frem til 1920 (n.p.: Målselv Kommune, ukjent publish date), s. 21. Heretter sitert som Målselv I.
 7. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1769, Hollendernes, s.3. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 8. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Militær Rulle 1801, Kierresnes, s. 7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 9. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 128. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 10. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 11. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 125. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 12. [S262] Bernt Jenssen, Døypte i Lenvik 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 16.3.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Døpte Lenvik 1753-1783.
 13. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 135. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 14. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Mons Elven Rydning, s.7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 15. [S264] Anders Frøholm, compiler, Folketelling Lenvik og Hillesøy sogn år 1770 (http://lenvik-museum.no/meny5/Lenvik/… Lenvik Bygdemuseum, 31.8.1956), s. 7, Mons Elven Rydning. Heretter sitert som Folketelling Lenvik 1770.
 16. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1801, Kierrisnæs, s.4. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 17. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 18. [S54] RHD, Vielser Lenvik 1784-1853 (digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet, 5.2.2001), post 59. Hereinafter cited as Vielser Lenvik 1784-1853.
 19. [S53] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 3. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 240. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik III.
 20. [S260] Bernt Jenssen, Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783 (digitalarkivet.uib.no: Digitalpensjonatet, 23.11.2006), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Hereinafter cited as Konfirmerte Lenvik 1753-1783.