Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen1

#1828, (1725 - etter 1801)
 • Sist redigert: 19.08.2007
 • Sitat: Sitat fra Tore Nygaards hjemmeside.4
  Antonetta Andreasdatter Boisen (Boysen, Boyesdatter ets.)
  på gården Nord-Strømmen i Lenvika.
  Midtfaste Søndagen (28. mars) i 1756 ble Andreas Boisen døpt i Tromsø Kirke som uekte barn. Barnefaderen var Hans Hansen i Strømmen "udi Lenvigs Sogn", og barnets moder var Antonetta. De øvrige kirkelige handlinger i saken foregår så i Lenvika Kirke. Fadderne var fra Aursfjorden, Sultenvika og Strømmen.
  2. søndag i Fasten (14. mars) i 1756 måtte Hans Hansen i Strømmen gjøre skriftemål (Publique Absolution) i Kirken pga. "hor". Og 17. s. e. T. (10. oktober) i 1756 ble Antonetta Andreasdatter Boisen konfirmert. Som vi senere skal se, er dette litt merkelig da Antonetta alt var konfirmert. Og videre 2. s. i Advent (5. desember) i 1756 måtte også Antonetta gjøre skriftemål i Kirken på grunn av samme sak som Hans. Barnets fader ble da oppgitt å være Hans Hansen i Strømmen.
  Hans og Antonetta ble trolovet 4. s. i Advent (19. desember) i 1756 og gift 4. januar i 1757.
  Man legger merke til at da Hans og Antonetta døpte sine barn, hadde de flere såkalte "finere faddere", noe som kvengutten Hans neppe ville ha kunnet stable på bena.
  Min 3-tippoldemoder Antonetta har gitt meg mye arbeid gjennom årene, og et tak hadde jeg vel nærmest oppgitt håpet om å finne noe mer ut om henne.
  Strømmen i Rossfjorden var på hennes tid nærmest helt kvensk/lappisk. Navnet Andreas kunne være lappisk. Men dette navnet Boisen (Boysen) kunne ikke plasseres. Det at hun brukte -sen navnet i stedet for -datter navnet, kunne vel tyde på at hun kom fra mer sentrale eller urbaniserte strøk. Kunne hun være datter av en prest eller handelsmann?.
  I Lenvika finner vi helt tilfeldig i 1770 en Anne Margrethe Bøyesen nevnt som fadder, og i 1775 en Cathrina Boisen, Men disse kan ikke følges videre. Var det søstre av Antonetta som var på besøk?
  Og i skiftet etter sin mann Hans Hansen i 1785 finner vi så et egenhendig skrevet brev fra Antonetta med opplysninger om hvem som skylte penger til boet. Brevet slutter med "skrevet Af Mig Antonet Strømmen". Hun var altså litt skrivekyndig, og det selv etter å ha bodd blant en finsk og lappisk talende befolkning i over 25 år! Hun må en gang ha lært å skrive ganske godt.
  Antonetta het egentlig Andrea Antonetta og ble døpt (hjemmedåpens konfirmasjon) i Trondhjems Domkirke 19. april 1725 etter først å ha vært hjemmedøpt 20. februar 1725. Hennes foreldre var parykkmaker Andreas Boisen og Inger Margrethe lbsdatter. Disse trolovet seg, og vel giftet seg i Trondheim i 1719, (etter dette er det en del mindre lacuner i Kirkeboka). Forlovere var en Hans Neilson Medelfardt og Christopher Heerford. Og Andreas Boisen er notert som "Ny tillkommende Paruquemager" i Trondheim i 1721.
  Men straks etter at de giftet seg i 1719, må de ha tatt seg en "snartur" til Christiania. For 25. juni 1720 døpte de sitt første barn datteren Inger Cathrine i Domkirken i nåværende Oslo, Inger Margrethe brukte da bare navnet Ibsdatter. Blant fadderne merker vi oss en Inger Bøyesen.
  Alle deres senere barn ble døpt i Domkirken i Trondhjem.
  Det kan nevnes at det i Oslo i slutten av 1600-tallet var flere med etternavnet Ibsen.
  I Oslo merker vi oss at en "Parøekmager" Bøyesen og hustruen Inger Bøyesen døper en sønn Nicolai i 1705. Denne "parøckmageren" het også Andreas. Så vidt jeg kan forstå, må disse siste være foreldrene til vår Andreas i Trondheim Og Inger Bøyesen som døpte sin sønn Nicolai i 1705, er fadder til sin sønnedatter i 1720. Litt merkelig er det jo at kona til både far og sønn het Inger
  I Trondheim skal vi merke oss at en Broer Boysen og kona Elsebe Maria Rasmusdatter Hagen døper et barn i 1718, og deretter flere frem til 1732 da Elsebe døde. Og i 1718 døpte også en Rasmus Boysen og kona Johanna et barn. Var det slektskap mellom desse Boysen'er?
  Inger Margrethe og Andreas hadde disse barna:
  1. Inger Catharine - født 1720, døpt i Christiania
  2. Anna Margrethe - født 1722
  3. Morten - født 1724
  4. Andrea Antonetta - født 1725
  5. Anna Fridericha - født 1727? (Lacune i Kirkeboka)
  6. Andreas født 1728
  Det er flere lacuner (sider som mangler) i Kirkeboka. Men døde er ført frem til 4. oktober 1728, og i dette tidsrommet er Inger ikke ført som død. Sønnen 6. Andreas ble hjemmedøpt 29. januar 1728 og dåpen konfirmert i Kirken 2. mars. Da står rubrikken for morens navn tom.
  Sønn av 2. ekteskap 7. Nicolai (sml. Nicolai døpt i 1705!) ble døpt 1. juli 1729. Så i overgangen 1728/29 døde Inger Margrethe og Andreas ble gift med Bolette (Boel, Bodel) Friderichsdatter Helkan (Heelkand, Helchand). Bolette og Andreas hadde disse barna:
  7. Nikolai - født 1729
  8. Kirsten - født 1731
  9. Serina - født 1732
  10. Peder Goosche - født 1734
  11. Andreas Borch - født 1736
  12. Niels Christian - født 1738
  13. Friderich Friis - født 1740
  Fadderne til barna er stort sett fra de kondisjonerte, og gir således lite slektopplyminger. Men vi merker oss Anna Helkan blant fadderne til nr. 9, Madam Broer Boysen til nr. l1, og Martha Helkan til nr. 12.
  Da Andrea Antonette ble døpt i Kirken 19 april 1725, var hennes faddere: Oberst Møllenfort, Madam Bernt Sommer, Mademoiselle Collin og Monsieur Morten Sommer. (Man far ta med seg det man finner av "fint" i slekta!). Lite ante vel foreldrene eller fadderne at lille Antonetta skulle bli gardkjerring blant kvenene langt nord i Rossfjorden i Troms. Antonetta ble konfirmert i Domkirken i Trondheim i 1743, det er derfor merkelig at hun også er oppført blant konfirmantene i Lenvika i 1756.
  Det er skifte i Trondheim etter Andreas Boysen i desember 1743, "som den 13. November sidst afvigte med Døden afg." Men det merkelige er at man finner han ikke innført som død i kirkebøkene.
  I skiftet nevnes hans enke med navn. Og fra hans 1. ekteskap nevnes alle barna unntatt nr. 6. Andreas, med navn og alder. Og fra hans 2. ekteskap nevnes alle barna med navn og alder.
  Den eldste Inger Catharine, var da i tjeneste i Molde, og den nest eldste Anna Margrethe var i tjeneste på Inderøy. De hadde neppe jobb som budeier. Barnepiker, guvernanter, lærerinner i bedre satte familier må man tro. Det er jo også disse to eldste søstrene som nevnes i Lenvika i 1770-årene. Sønnen Morten nevnes som bakersvenn. Bolette døde visstnok i 1784, og en sønn skulle da være parykkmaker i Flensburg i Tyskland.
  Da Andreas døde i 1743, ble enka Bolette sittende igjen med en stor barneflokk av mindreårige. De økonomiske forholdene ble nok bistre. Barna måtte nok ut i arbeid. Man må kunne tro at Antonetta har kommet nordover i tjeneste av et eller annet slag hos kondisjonerte familier som prester, andre embetsmenn eller handlende. I 1756 var hun 31 år gammel så det er trolig at hun hadde kommet nordover atskillig tidligere.
  Har hun så kommet i "uløkka" med kvendrengen Hans fra Rossflorden. Hun har så valgt å gifte seg med han. Og egentlig hadde hun vel ikke noe annet valg der hun stod på et fremmed sted, 31 år gammel og med et nyfødt barn. Hun hadde vel intet håp om å kunne gifte seg inn i sin "egen stand".
  Den formelle måten det er gått frem på med skriftemål og konfirmasjon før forlovelse og ekteskap, tyder nok også på forbindelse med "bedre familier".
  Er det noen som vet noe mer om søsknene til Antonetta?

  Alvin Andreassen, Yggdrasil Januar 1999
 • Født*: Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen ble født 1725 på Trondheim.1
 • Født-Feil: Målselv-slekta Olaisen sier at Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen ble født circa 1726 på Trondheim, men det er mest sansynlig feil.2
 • Sitat*: Sitat fra Kirkeboka.5
  Dom.Adv.2.:<..>Publ. absol. Antonette Anders. Bøysen, hvis Barne fader var Hans Hans., Strømmen.
  Kirkebok Lenvik 1756 s.37
 • Gift*: Hun ble gift med Hans Hansen 11.01.1757 Lenvik Kirke, Lenvik: "d. 11 Jan.: Copuleret Hans Hans., Strøm., Antonetta Andersd. Boys.".2
 • Sitat: Sitat fra Kirkeboka.6
  Fer. Nat. 2. Tienest. ibidem. Communic. 45. Introd. Antonetta Andersd., Hans Hans. Kone i Strømen.
  Kirkebok Lenvik 1757 s.44
 • Notat*: Antonetta Bous. var fadder for Kristen Mons. og Peternilla Torstensd. barn Ole.7
 • Sitat: Sitat fra Kirkeboka.8
  Domin. Qvasimod.: <..> Introd. Moderen, Anotonetta Boyson, Hans Hans. K.
  Kirkebok Lenvik 1760 s.59
 • Notat: Antonetta A. Boisen i Strømmen var fadder for Lars Olsøn Fin af Strømmen i Malangens barn Karen.9
 • Sitat*: Sitat fra Kirkeboka.10
  1762. Dom. I. p. Epiph.: Nedsat ibid. Rebecca Nielsdr., Skognæss, item Hans Hans. qvæns nye fødde barn af Strømmen.
  Kirkebok Lenvik 1762 s.211
 • Notat*: Domin. X. Hans Hans., Qvæn og Antonetta Bøisensdr. var faddere for Peder Larsens Ægtebarn af Strømmen.11
 • Sitat: Sitat fra Kirkeboka.10
  Domin. Lætare: Nedsat i Lændvigs Kirkegrd. trende nyfødde børn, sc. Hans Hans. qvæns, dødfød.
  Kirkebok Lenvik 1765 s.211
 • (Enke) Skifte*: Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen er ført opp som arving og enke i skiftet etter Hans Hansen den 27.07.1785 på Nordstraumen, Lenvik; O. B. Heiberg etc: Giør Witterlig at Anno 1785 den 27 Julü, blev paa mine Vegne med min Fuldmægtig M: Giesles i overværelse af Lensmand A: T: Kiergaard og de 2de Vurderingsmænd Christopher Olsen Oldern og Peder Thomasen Hannes, holdet Registerings, og Vurderings-Forretning i Stervboet efter afgl: Hans Hansen Nordstrømmen i Güsunds Tinglav og Senjens Fogderie,
  Hvis Arvinger ere hans med Enken Anthonette Bojesen i Ægteskab sammenavlede og efterlevende 5 Børn
  Sc: Andreas Hansen, Hans Hansen begge myndige,
  Birgitte Hansdtr gift med Anders Hansen Ramfiorden,
  Margrethe Marie og Anna Frideriche begge ugifte.
  Bemelte forretning lyste saaledes: Her indføres Registerings-Forretningen. -
  Samme Dato blev efter foregaaende Berammelse holdt offentlig Auction over dette Stervboes Eiendeele paa følgende Contitioner. Her indføres Conditionerne med den første Auctions Forretning.
  Eftersom den største Deel af Stervboets Effecter og Eiendeele ved denne Auction formodelst Mangel paa Libhabere bleve usolgte, saa er end viidere den næstpaafølgende 25de Octobr 1785, efter foregaaende Bekiendtgiørelse paa mine Vegne med Lensmand Kiergaard foretaget nye Auction over de usolgte Effecter i dette Stervboe paa følgende Conditioner.12,13
 • Sitat*: Sitat fra Tingboka.14
  Hendrich Friderichsen, Troldvigen, anmeldte for Retten, at han til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne sin Tieneste Pige Anna Fridericha, Navern, og ligesaa hendes Moder Anthonette, Navern. Begge til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom, den første fordi hun har understaaet sig at fraviige sin Tieneste hos Citanten uden lovlig Opsigelse og før hendes Aar var ude, og den andre hc. Moderen, fordi hun har været at imodtage bemelte sin Datter og huuset hende, uden at bringe hende tilbage igien til sin Tieneste, samt derhos at betale Citanten de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Citanten begierede Sagen i Rette.
  Begge Sagvolderskene mødte personlig for Retten og tilstod lovlig Varsel i denne Sag. Sagsøgeren indleverede i retten, et i denne Sag forfattet Skriftlig Indlæg, som blev læst til Indlemmelse udi Acten.
  Efterat denne sag var bleven Ventileret og man erfarede Misligheder fra begge Parters Side, blev sagen saaledes afgiort. Pigen, som ikke havde brugt lovlig Omgang eller for vedkommende Øvrighed oppgivet sine Aarsager, hvorfore hun forlod sin Tieneste, erbød sig at betale til Sagsøgeren, de af ham paa denne Sag anvendte Omkostninger, som beløper tilsammen til 2 rd. 5 mrk. 10 sk. Disse Penge forbandt Lensmand Andreas Kiergaard sig inden retten at erstatte Citanten saasnart som han havde faaet Pigen Anna Fridericha, Navern, i sin Tieneste, af hendes aarlige Løn. med dette Tilbud erklærede Sagsøgeren sig fornøyet og blev Sagen saaledes i Mindelighed afgiort.

  Tingbok Gisund Tinglag 1788 s.283
 • Død*: Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen døde etter 1801.2

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
19.04.1725, Trondheim Domkirke, TrondheimDøpt1
1743, Trondheim Domkirke, TrondheimKonfirmert1
28.03.1756, Tromsø kirke, TromsøDøptMidfaste Søndag ..et uægte barn døbt .?. Andreas Boiss: Barne faderen Hans Hanss: i Strømmen udj Lendvigs sogn. Moderens nafn Anthonetta. Fadderne Anders Olss: Aauersfiord, Peder Olss: ibid, Ole Jons: Sultenvig, Kirsten Jørgensdtr. Auersfiorden, Martha Larsdtr. Strømen.15
Domin. p. trinit. 18 1756KonfirmertDomin. p. trinit. 18.: Tienesten udi Lændvigen, givet til fattige 15 sk. Confirm. Hans Erichs., Nils Anders., Ole Nils., Bochskind, Ole Nils. Schognæs, Isach Ols., Løchhelle, Abelona Hansd., Antonetta Boysd., Karen et Malena Kristophersd., Øyjord, Marith Gregusd., Schirre, Elen Rasmusd. Bjorelv.16
19.12.1756, Lenvik Kirke, LenvikForlovetDomin. Adv. 4.: Tienesten udi Lændvig. <..>Item Hans Hans., Strømmen, Antonetta Andersd., Boysen, for hvilket ægteskap Caverer vi T.J.S. Torsten Jons. J.P.S. Johan Peters.5
11.01.1757, Lenvik Kirke, LenvikGiftd. 11 Jan.: Copuleret Hans Hans., Strøm., Antonetta Andersd. Boys.2
04.12.1757, Lenvik Kirke, LenvikDøptDomin. Adv. 2; Tienesten i Lændv. Communic. 17. Døbt Hans, født d. 24 Nobr. Par. Hans Hans., Strøm., Antonetta Anders. Test. Ole Jons., Sultenv., Jon Ols., Sultenv., Erich Hans., Anne Ingebrigtsd., et Præsten, Maren Lochert t.p., Gebostad.17
01.04.1760DøptDomin. Judica: Tienesten ibidem. Communic. 26. Døbt Hans, fød d. 24 Febr. Par. Hans Hans., Strømmen, Antonette Boysen. Test. Jørgen Hendrichs., Andreas Kiergaard, Hans Falch, Hedevig Kiergaard, Anne Ingebrigtsd.18
02.02.1763, Lenvik Kirke, LenvikDøptFesto Purification. Mariæ: Døbt Hans Hansens Ægtebarn af Strømmen. Nom. Birgitha. Test Ole Joens., Finjord., Klokkeren, Madme. Tønder, Bereth Olsdr. af Vang, Maren Baroesdr., ibid.19

Folketellinger og manntall

 • I Skattemanntallet 23.09.1762 er Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen bosatt på Strømmen med Hans Hansen. Elen Pedersdatter står som tjener i husholdningen. Hans Hansøn, Anthonette Andreas..20
 • I Skattemanntallet 1767 er Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen bosatt på Nordstraumen, Lenvik og gift med Hans Hansen. Hans Hansen, Antonetta Boyesen. Beret Henriksdr. Erik Hansen og kone, Inderster..21
 • I Folketellingen den 01.03.1770 er Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen bosatt på Nordstraumen, Lenvik med mannen Hans Hansen med følgende barn: Anne, Andreas, Hans og Birgitha.. Hans Hansen, Antonette Boyesen - Barn: Anne Lindstrup, Anders Hansen, Hans Hansen, Berte Hansdr. - Tienere og andre: T: Lars Larsen. Gl. Hans Hansen, Berte Hendrichsdr...22
 • I Folketellingen den 01.02.1801 er Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen bosatt på Nordstraumen, Lenvik. Enke. Konens moder.23
 • I Folketellingen den 01.02.1801 er Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen oppført i husholdningen til Lars Larsen Strømmen og Margrethe Maria Hansdatter Nord StrømmenNordstraumen, Lenvik. Konens moder. Enke efter første ægteskab.; Husmand med jord.24

Navnevarianter

 • Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen tok navnet Hansen Nord Strømmen da hun giftet seg.2
 • Navnet ble også skrevet Antonetta Andreasdatter Boysen.2

Sitater

 1. [S259] Alvin Andreassen, "Antonetta Andreasdatter Boisen (Boysen, Boyesdatter ets.) på gården Nord-Strømmen i Lenvika", Yggdrasil 1999 (1999). Heretter sitert som "Antoneatta Andreasdatter Boisen."
 2. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843 (n.p.: n.pub., 1995), s. 20.
 3. [S3] Birger Nytrøen, Målselv-slekta Olaisen - Etterkommere etter Olai Larsen f. 1829 og Karen Ingebriktsdatter f. 1843 (n.p.: n.pub., 1995), s. 22.
 4. [S140] Tore Nygaard's Genealogy Page, online http://www.tore-nygaard.com/, http://hem.bredband.net/nygtor/troms/3138.htm. Hereinafter cited as Tore Nygaard.
 5. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 37. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 6. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 44. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 7. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 53. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 8. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 59. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 9. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 107. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 10. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 211. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 11. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 112. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 12. [S263] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, Hva Lenvikværinger eide. Bd. III - Skifter fra Lenvik 1783-1797 (Bjorelvnes: Lenvik bygdemusem, 1998), s. 80. Heretter sitert som Skifter fra Lenvik 1783-1797.
 13. [S318] Hans Hansen, Skifte Hans Hansen Nordstrømmen - Bilag til skifteprotokollen ukjent file number (Bilag til skifteprotokollen), ukjent repository, ukjent repository address, http://hem.bredband.net/ardnyg/documents/hansstro.html. Hereinafter cited as Skifte Hans Hansen Nordstrømmen.
 14. [S47] Dag Arild og Rauø, Kåre Larsen, compiler, "Hva Lenvikværinger gjorde.", Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. Bind 2. (http://lenvik-museum.no/meny5/Tingbok/… Lenvik Bygdemuseum, 1990), s. 283. Heretter sitert som Tingbøker Lenvik II.
 15. [S244] Ministerialbok Tromsø 1753-1778, 2; 2 (Digitalarkivet: Arkivverket), Folio 36, Fødte og Døbte 1756, http://www.arkivverket.no/URN:kb_read.
 16. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 36. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 17. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 43. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 18. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 57. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 19. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 113. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 20. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Ekstraskatt 1762, Strømmen, s.3. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 21. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Ekstraskatt 1767, Nor-Strømen, s.5. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 22. [S43] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 1 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1770, Nord Strøm, s.9. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik I.
 23. [S44] Dag A. og Rauø, Kåre Lars, compiler, Personalhistorisk Kildesamling for Lenvik 1626-1838 Bind 2 (Finnsnes: Lenvik Bygdemuseum, 1993), Folketelling 1801, Strømmen Nord, s. 7. Heretter sitert som Kildesamling Lenvik II.
 24. [S36] Digitalarkivet, Nominativ Folketelling 1.2.1801 (www.digitalarkivet.no: Arkivverket, 30.10.1999), http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe. Heretter sitert som Folketelling 1801.
 25. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 125. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.
 26. [S42] Dag Arild og Rauø, Kåre Larssen, Kirkebok for Lenvik 1753-1783 (http://www.lenvik-museum.no/meny2/PDF-filer/… Lenvik bygdemuseum, 1989), s. 135. Hereinafter cited as KB Lenvik 1753-1783.