Ole Berntsen Indre Å1

#707, (1694 - 1774)
  • Sist redigert: 10.04.2004

Familie 1: Maren Hansdatter Røkenes (1723 - 1797)

Familie 2: Tora Enoksdatter Sjøvegan (1702 - 1762)

Kirkebokoppføringer

Dato, stedHandlingEvt avskrift
Gift1
circa 1720Gift1

Sitater

  1. [S6] Tore Meyer, Astafjord Bygdebok - Nøkkelbind IV - Familiekatalog Del II (Ibestad: Ibestad Interkommunale Bygdeboknemd, 1992), s. 1066, 11497.. Heretter sitert som Astafjord IV.